Konferencja Żywieniowa 2015
„Zdrowe żywienie dzieci i młodzieży na Pomorzu”

Pierwsza edycja konferencji odbyła się w październiku 2015 roku. Dotyczyła przede wszystkim zmian wprowadzonych w sklepikach szkolnych i stołówkach, w związku z nową ustawą.

W prelekcjach uczestniczyło 200 przedstawicieli szkół i przedszkoli oraz rodziców. Wykłady poprowadziło 11 prelegentów m.in. wykładowców Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dietetyków i dyrektorów placówek edukacyjnych oraz gościa specjalnego Grzegorza Łapanowskiego, kucharza i inicjatora projektu „Szkoła na Widelcu”, prowadzącego program „Misja stołówka”.

Uczestnicy mogli nie tylko posłuchać na temat nowych wytycznych w zakresie żywienia dzieci, ale poznać szczegóły takich programów edukacyjnych i społecznych jak zdrowyprzedszkolak.org, program „6-10-14 dla zdrowia” oraz „Gdańsk - JeMy zdrowo”.
konferencja-zywieniowa-logo